Klanten uitnodigen ná aanmaken

Je kunt ervoor kiezen om klanten wel aan te maken in je portaal, maar nog niet uit te nodigen.

Je herkent klanten die nog niet uitgenodigd zijn aan de rode stip in je contactenoverzicht.

Klik op de klant om deze te openen. Je ziet rechts bovenin een knop genaamd 'Uitnodigen'. Zodra je hier op klikt, ontvangt de klant automatisch een uitnodigingse-mail.

Nog niet gestart met Client-Cloud?

Stel je binnen 10 minuten je eigen professionele klantenportaal samen via onze configurator!

Start de configurator >